martes, 5 de abril de 2011

Composición tipográfica

1. Crear dos documentos de 800 x 600 pixeles.

2. Seleccionar dos temática.
  • Infantil.
  • Deporte - Acción.
  • Clásica - Romántica.
3. Crear dos composiciones tipográficaa.
4. Usar un solo color sobre fondo blanco o negro.
5. Usar solo tipografías.
6. Guardar los ficheros como:
  • Composicion_tipografica_1.psd
  • Composicion_tipografica_2.psd